Book

[Pre-order ] กลิ่นฝนฤดูหนาว
Author
: BE SILENT
Translator
: N/A
Publish Date
: 06 June 2019
Publisher
ISBN
: 978-616-496-001-5
Page
: 368 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เมื่อคดีฆ่าตัวตายถูกสงสัยว่าเป็นเหตุฆาตกรรม ‘ธารางกูร’ จึงถูกจับตาโดยสารวัตรสืบสวนอย่าง ‘วัสสะ’ หลักฐานน่าฉงนเชื่อมโยงธารางกูรเข้าสู่เรื่องราวมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่วัสสะเริ่มกระวนกระวายใจกับผู้ต้องสงสัยคนนี้มากขึ้นทุกที ท่ามกลางค่ำคืนเหน็บหนาว กลิ่นไอฝนกรุ่นขึ้นมาหลอกล่อให้ดีใจ ทว่าคืนนี้ฝนไม่ได้ตก ฤดูเหมันต์ยังคงอยู่กับพวกเขาเช่นเดิม

[ส่งไปรษณีย์] Pre-order กลิ่นฝนฤดูหนาว
ซื้อด้วย Coin
349.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
349.00 บาท
Save 5% From 369 Baht
[รับที่ Y Bookfair] Pre-order กลิ่นฝนฤดูหนาว
ซื้อด้วย Coin
349.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
349.00 บาท
Save 5% From 369 Baht
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.