Book

Route เส้นทางการเดินรัก
Author
: BE SILENT
Translator
: N/A
Publish Date
: 04 April 2019
Publisher
ISBN
: 978-616-7936-89-5
Page
: 416 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

งานใหม่ของ ‘ป่น’ ทำให้เกิดปัญหาการเดินทางไปกลับกว่าร้อยกิโลเมตรเพื่อทำงานใจกลางกรุง แต่แล้วเขาก็พบหนทางสว่างด้วยเส้นทางที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนในชีวิต ‘รถไฟชานเมือง’ การขึ้นรถไฟทุกเช้าเย็นครั้งนี้เองที่ทำให้เขาได้รู้จักกับ ‘กอง’ ผู้เข้ามาเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเดิม ๆ ให้เป็นเส้นทางการเดินรัก งานนี้เสียงฉึกฉักจากล้อเหล็กกระทบราง หรือเสียงตึกตักจากใจกระทบใจ อะไรมันจะดังกว่ากัน?

 
ซื้อด้วย Coin
399.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
399.00 บาท
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.